Allmänna villkor

Vi är medlemmar i Self Storage Association Sweden (den svenska branschorganisationen för uthyrare av förråd till privatpersoner och företag).

Vi följer de allmänna villkor som föreningen tagit fram som en branschstandard.

Ladda ner villkoren som en PDF-fil här!