GDPR

På Kubiken Self-Storage värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av oss för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev m.m. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS och olika sociala media såsom webb fb mm. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

Bilder är en identitets handling som vi behandlar med största integritet. Vi ser alltid till att ha ett tydligt tillstånd att publicera bilder som kan röja ens identitet.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

Få tillgång till dina personuppgifter
Få felaktiga personuppgifter rättade
Få dina personuppgifter raderade
Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Vi har även kameraövervakning på vår anläggning för att skydda dig som individ.

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen